Ann-Kristin Fiskerud style=

Ann-Kristin Fiskerud

Leder
Glenn Due-Sørensen style=

Glenn Due-Sørensen

Nestleder
Vigdis Solheim style=

Vigdis Solheim

Sekretær
Erik Ruste style=

Erik Ruste

Styremedlem
Jan Syversen style=

Jan Syversen

Kasserer / regnskapsfører
Georg Arildset style=

Georg Arildset

Varamedlem
Ellen Marie Nordlie style=

Ellen Marie Nordlie

Varamedlem