«SARAHØLET» - en tragisk historie ga navn til et av Lillestrøms småhus.

«Sarahølet»

«Sarahølet» ble bygd av Ole Nilsen. Han kom opprinnelig fra en husmannsplass under Tunnerud gård i Gansdalen. Wenche Paulsen, som har sendt oss dette materialet, er tippoldebarnet hans, og bor fortsatt i byen.

Ole Nilsen flyttet til Lillestrøm da han stiftet familie, og bygde huset sammen med familien Pedersen. Huset var ikke stort, omtrent på størrelse med Lurkahuset. Allikevel huset det familien Olsen med 11 barn og familien Pedersen med 9 barn!

Navnet «Sarahølet» ble hengende ved huset, fordi ei jente som het Sara, druknet i en bunnløs dam nær huset. Hvem jenta egentlig var, er det ingen som vet i dag. Hun skal imidlertid ikke ha vært i slekt med beboerne i huset.

Huset lå opprinnelig ved Nitelva, men ble etter hvert flyttet til Torvgt. 25. Det ble senere revet, og i dag ligger det et større murhus på tomta.
På 1950-60-tallet, bodde det en familie som het Sletten i huset, med en datter som het Astrid. En mann med kallenavnet «Lars på hjørnet» bodde også der. Kallenavnet fikk han fordi han hver dag gikk tur fra hjørnet Torvgt./Selboesgt. og opp til hjørnet Nittedalsgt./Selboesgt. Fram og tilbake!

Familien til Ole Nilsen forble i Lillestrøm. Magnus Olsen, sønn av Ole Nilsen, bygde hus i Nittedalsgaten ved Vollaparken. Dette huset står fremdeles. Vi som, for mange år siden vokste opp i nærheten av parken, husker godt Magnus Olsen - den eldre mannen som passet på at alt gikk ordentlig for seg når ungene samlet seg på skøytebanen om vinteren!

v/Asbjørg Samuelsen