SELBOGÅRDEN

Torvgt. 28, Selbogården, er ett av Lillestrøms mest kjente og staseligste, eldre hus. Det ble ofte kalt Slottet av eldre lillestrømlinger. Huset ligger i enden av Sellboesgate, oppkalt etter Lillestrøms første ordfører, Lars Petter Selboe, 1787 - 1856.

 

Andrea og Herman Cornelius Hansen slo seg ned i Lillestrøm - i Selboegården

 

En artikkel i Akershus Arbeiderblad, fra januar 1969, forteller at Selbogården ble flyttet fra Kjeller til Lillestrøm. Når dette skjedde, er ukjent.

I 1922 var huset solgt til Herman Cornelius Hansen. Han og kona Andrea, flyttet inn sammen med sønnen Haakon Alexander. Herman Cornelius var opprinnelig fra Bogen,  Vestre Kjærnes, og Andrea var født i Flekkefjord. Men da de slo seg ned i Lillestrøm, kom de fra Son i Akershus. I 1924 ble huset bygd på med en etasje, og det rommet flere familier i flere år.

Andrea var en fargerik og spesiell dame, født i 1865. Mange husker henne som eldre, med lang, svart kåpe og en original hatt på hodet, i god fart ut fra huset sitt. Barnebarna forteller at hun egenhendig malte det store huset som 80-åring! Andrea dyrket også grønnsaker i haven sin, og solgte dem senere på Torvet. Hun samlet på rare ting og var en flittig gjest på auksjoner. Andrea døde i 1958.

Sønnen Haakon Hermansen overtok senere huset, og bodde der sammen med kona Reidun og døtrene Liv og Edel. I dag er huset solgt ut av familien, og det bor to nye familier der.  

Bildene og opplysninger er gitt Historielaget av Edel Ludwigsen, barnebarn av Andrea og Herman Cornelius.

 

Selbogården 1922

Selbohuset avbildet i 1922. Huset var da solgt til Herman Cornelius Hansen, her avbildet med sin kone Andrea og sønnen Haakon Alexander.

 

Selbogården 1924

Selbogården etter påbygning i 1924

 

Selbogården i dag

Slik fremstår Selbogården i dag

Andrea Hansen

Andrea, f.1865 - d.1958 - en flittig, orginal og frisk dame!

 

Lars Petter Selboe

Lars Peder Selboe - Skedsmos første ordfører , 1787 - 1856. Stortingsmann i fire perioder fra 1833.