KIRKEGATA 10

Severin Sørensen, f.1842, var maskinist på Brandvoldsaga. Han var sønn av Sivert Sørensen, som var den første bruksfullmektigen på Brandvoldsaga (og Henrik Sørensens bestefar). I tråd av farens stilling bodde de først i Brugt. 2, i Fullmektigboligen. I begynnelsen av 1870-årene, kjøpte Severin Sørensen tomt til eget hus i nærheten av den nye Lillestrøm stasjon. Eiendommen ble tinglyst i 1972 og fikk b.nr. 43. Siden fikk huset adressen Kirkegt.10, etter at gatenavn ble innført i 1899. Huset som ble bygget på tomten var opprinnelig på halvannen etasje.

Selbogården
 
Severin Sørensen eide flere hus og bodde flere steder gjennom årene. Huset i Kirkegt. ble overtatt av trelasthandler Lauritz Sundby, som bodde der til 1908. Da ble huset solgt til ingeniør Theodor Qviller, senere eier av Lillestrøm Cellulosefabrikk. Qviller hadde 12 barn og trengte stor plass! Han søkte derfor om å få utvide huset, og etter en lang debatt om byggeforskrifter og nabogrenser, fikk han tillatelse til påbygging.

En av grunnene til den langvarige debatten, var brannen i Lillestrøm i 1906, der mange trehus gikk med. Østveggen i Kirkegt.10, ble derfor bygget i mur, for å i møtekomme kravet om murtvang for nybygg etter brannen. Familien Qviller bodde i huset fram til husfarens død i 1927. Neste eier var dr. Mossige. Han anla garasje i uthuset og kjeller med bryggerhus i 1936. Dessuten ble det lagt inn vannklossett i hovedbygningen. I 1947 ble huset solgt til tannlege Arne Arnesen, som i mange år hadde praksis i bygningen. I en del år var det også legekontor i huset. Flommen i 1967 gjorde at tannlege Andersen flyttet ut. Eiendommen ble leid ut til næringsvirksomhet, men ble etter hvert nedslitt og trengte oppussing. En lokal entreprenør kjøpte eiendommen og hadde planer om å bygge to boligblokker på tomta .

Året var 2004, og planene skapte en voldsom reaksjon blant folk i byen. Folk ønsket ikke tett bebyggelse i det området, og aksjonen ”Grønne lunger” ble startet av Bodil Halaas og Ingelise Brynlund. 800 underskrifter ble samlet inn, og saken ble lagt fram for kommunestyret til ny behandling. Det ble til slutt vedtatt å bevare huset, pusse det opp og benytte det til kulturelle aktiviteter. I dag føyer huset seg flott inn i rekken av gamle Lillestrømhus i Kirkegata!