FOLKETS HUS - et av Lillestrøms mest brukte forsamlingslokaler.

I 1908 hadde Arbeiderpartiet og fagforeningene i Lillestrøm  en drøm om å bygge seg et hus ute på Torvmosen! Det var blitt mange sosialister i Lillestrøm, og de drømte om sitt eget lokale som kunne huse partimøter og andre sammenkomster.
Folkets Hus
Og, drømmen ble virkelighet! Langt nord i Storgata reiste det seg et staselig hus! Et hus som kunne brukes til massemøter, vanlige parti- og fagforeningsmøter. Ja - til og med kinoforestillinger var det der! Det var juletrefester, sangøvelser og revyer. Huset ble et viktig samlingspunkt for mange folk i Lillestrøm. Arbeidere feiret 1.mai i finstasen i det fine huset. Det var appell om morgenen, og ”Internasjonalen” og andre arbeidersanger ble sunget så det store huset ristet. Om kvelden var det fest i ”Huset”, som de eldste kalte det. På denne tiden var dette huset det viktigste i Storgata i Lillestrøm!

Etterhvert ble det fine huset gammelt og slitt. Det mistet særpreget sitt, møtene ble færre, og andre behov skulle dekkes. Det er ikke mye igjen av ”Huset” i dag, slik det så ut i glansdagene. Nå kan det se ut som om historien til det gamle huset er ved veis ende. Huset er ikke mye verdt der det står. Den sentrale tomta, derimot... (skrevet i 2013).