DAMPMASKINEN - sagbrukets energikilde

På midten av 1800-tallet skjedde det mye i det området som ble til stedet Lillestrøm. Jernbanen fra Christiania ble åpnet til Eidsvoll i 1854, og noen år senere ble de første dampdrevne sagbrukene anlagt ved Nitelvas bredder. Brandvaldsaga var den første i 1860. 

Den tradisjonelle tømmerkjøringen med hest og vogn/slede ble raskt avløst av jernbanen og det ble anlagt sidespor inn på sagbrukstomtene. Dampmaskinen ble drivkraften på bruket. Brandvaldsaga eller Lillestrøm Dampsag & Høvleri som den ble kalt senere, fikk sin siste maskin fra Bolinderfabrikken i Sverige i 1899. Den var i drift helt til den store brannen i 1965 som la sagbruket i aske.

Dampmaskinen

Det var en kraftig maskin, en såkalt dobbelt høytykk på 500 hk ved 75/omd.min. Kjelen ble varmet opp med flis, vedavfall eller kull. Det skulle godt med krefter til for å dra en svær kjerrat, sagblader og attpåtil en dynamo til elektrisk belysning på bruket. Lillestrøm fikk sitt E-verk først i 1911. I travle tider kunne maskinen gå døgnet rundt med eget mannskap til kjøring og ”mating” av umettelige kjeler.

Etter den omtalte brannen i 1965, stod det kun 3 bygninger igjen; maskinhallen, kjelehuset med skorstein og bestyrerboligen (som lå et stykke unna). Kjelehuset ble senere revet, og der lå maskinhallen med sin maskin ensom igjen. Og slik lå den i mange år helt til entusiaster satte i gang for å bevare noe av det som hadde vært tidligere tiders ”high tech” for fremtiden.

Planlegging, påkostninger og mange tusen timers dugnadsinnsats senere, ligger nå Lillestrøms fremste industriminne klar for å bli tatt i øyesyn av store og små. Lillestrøm historielag har, i samarbeid med Skedsmo kommunes kulturavdeling, stått for restaureringen av bygning og maskin. Å se et svinghjul med diameter på nesten 5 meter beslått med over 400 meter manillatau i bevegelse, er intet dagligdags syn. I dag er det en kraftig elektrisk motor som er drivkraften da dampen mangler, men sylindrene og hjulene beveger seg i behagelig demonstrasjonsfart til de besøkendes undring.

Teglsteinshuset