Oppdatering fra Veien videre

Publisert av Anne Clark den 10.11.19. Oppdatert 15.11.19.

 

Rapporten

Styret har behandlet den. Godt mottatt. Realisering av forslagene avhenger av økt kapasitet. Forslagene settes opp som fast punkt på møtene framover.

Rapporten er sendt Historielagets medlemmer på epost. De uten epost har fått sms og kan få den utlevert på papir på møtet til uka.

Legges også ut på hjemmesida www.lillestrømhistorielag.no.

Rapporten sendes - på anmodning - ut til alle historielagene på Romerike.

 

Intervjuer med eldre lillestrømlinger

Dato for piloten med Gerd Grønvold Saue er avtalt 28. november på Lillestrøm vgs

Fra før sommeren hadde vi en avtale om en prat med Nils Steinar Våge, som jobber med lokalhistoriewiki.no for kommunen. Nå fanget han opp det vi sa om lokalwiki i rapporten og luftet tanken om et eventuelt samarbeid der intervjuene kan benyttes som kilde for wiki. Han er for tiden mest opptatt av historien til småbedriftene, der arkivene ofte har gått tapt. Møte med ham 19. november.

 

Fotoarkivet

Avtale om om å overlate fotoarkivet til MiA (Museene i Akershus) er undertegne og sendt.

Det startes med dugnad på Historielagets kontor, som forberedelse til denne overføringen.

 

Markering 9. april

Scene 5 er uforpliktende reservert søndag 29. mars.

Et mulig utkast til program:

  • Kongetoget og oppholdet i tunnelen
  • Bombingen av Kjeller
  • Hva skjedde på Fagerborg Hotell
  • Ruth Maiers opplevelser rundt denne dagen
  • Evakueringen

Det er sendt en første forespørsel til Bane NOR Eiendom for å finne rette vedkommende ang oppsetting av skilt.

Sted for plassering av blått skilt og første utkast til tekst foreligger.

Det er avklart at det ikke er aktuelt med snublestein for Ruth Maier foran Telegrafbygningen.

Skolene inviteres til samarbeid.

Program for åpne møter våren 2020

Vi legger opp til å ha fire åpne møter på disse datoene:

  • 14. januar
  • 18 februar
  • 24. mars
  • 21. april

Årsmøtet blir i mars.

Temaer for de øvrige møtene tar vi sikte på å ha klare før nyttår. 

Lokalhistorisk kafé

Vi har fått låne lokaler i Bestyrerboligen (Brogata 2), som Skedsmo Kunstforening disponerer. Vi legger opp til å ha lokalhistorisk kafé den første søndagen i måneden. Der vil det bli et lokalhistorisk foredrag/kåseri og salg av kaffe og vafler.