Kjellers bombekratre i kulturminneplanen

Kjellers bombekratre i kulturminneplanen

Publisert av Jan Syversen den 18.02.21.

Utklipp fra brev av 15.02.21 til prosjektets arkitekt, med kopi til Kjellergruppen av 2019 utgått fra Skedsmo Historielag, Lillestrøm Historielag og Kjellervenner. 
Dette betyr ikke at saken er i boks, men vi kan trygt si mulighetene nå er betydelig større enn da vi begynte.