Karl Ditlef Olsen - Lillestrøms egen kunstmaler

Karl Ditlef Olsen - Lillestrøms egen kunstmaler

Publisert av Anne Clark den 08.07.19. Oppdatert 29.10.19.

 

 

Ditlefs malerier finnes i flere hundre hjem på Romerike og i Kongsvinger-traktene. De var kjente og kjære for den eldre generasjon, og vi ser nå en fornyet interesse blant de yngre. Oftest kan en se landskapsmalerier med gamle gårder og setrer i Telemarksfjellene, skogsvann innpå skauen med måneskinn og landeveier med skjeve stakittgjerder. Men han malte også Kristus som hyrde og flere store altertavler til bedehus.

 

Han var autodidakt, altså selvlært, og hadde trolig et talent og et potensial som ikke alltid kom helt til sin rett, i og med den store produksjonen han var avhengig av for å livnære familien. Én forklaring på at Ditlef ikke ble videre kjent til tross for sin store produksjon, kan være at han aldri stilte ut bildene sine. Så fort et bilde var ferdig, ble det solgt. Ofte ble de levert før malingen var helt tørr. Etter hans død fant barna hans en bestillingsliste på femti malerier, nedskrevet på en lapp som lå i vinduskarmen!

 

En gang fikk han klar beskjed fra en annen kunstmaler at han ikke var noen kunstner. Til det svarte Ditlef: «Nei, det er nok riktig det. Men forskjellen på deg og meg er at folk kjøper bildene mine.»

 

Ryktene kunne fortelle at Ditlef var glad i det fuktige og at han malte for å få penger til øl. Etter at han mistet sin kone i barselseng med sitt sjuende barn, fulgte depresjon og en «drikkeperiode» på sju år da han «medisinerte» med alkohol etter det fryktelige slaget. Samtidig tok han seg av sine seks barn aleine. Etter å ha fått hjelp av et vennepar sluttet han brått å drikke, og de siste tjue årene av sitt liv rørte han ikke en dråpe.

 

Da tok han også opp igjen predikantvirket som pinsevenn. Han reiste mye oppover mot Eidskogen, der han også traff sin andre kone. Han tilhørte Zion- menigheten i Lillestrøm og bodde de siste årene av sitt liv i andre etasje i menighetshuset, hvor han også hadde atelieret sitt.

 

Ditlefs første utstilling

Ditlef var og er en del av den lokale historien i byen vår, men kanskje er det ikke så mange som kjenner mannen bak signaturen K. Ditlef.  Lillestrøm Historielag ville løfte ham fram igjen og gi ham fortjent oppmerksomhet. Sammen med Ditlefs etterlatte og Skedsmo Kunstforening arrangerte vi Ditlefs første maleriutstilling den 4. og 5. mai i år, der også hans sønn Rune Olsen fortalte sin historie om faren. I løpet av den helgen fikk omkring fem hundre besøkende stifte nærmere bekjentskap med Ditlef.

 

 

Kilder:

Glåmdalen 10. juli 2004

Romeriksen 2. juni 1999

Rune og Åge Olsen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fakta

Født: 5. juni 1911

Død: 24. september 1977

Vokste opp i Øysteins gate 16 på Vigernes og bodde i Lillestrøm hele livet

Karl Ditlef giftet seg med Ingeborg Margrethe Hansen Ringstad fra Eidskog. De fikk seks barn sammen. I tillegg fikk Karl Ditlef en sønn i et annet forhold.

Familien bodde i mange å i «Vaktstua» i tyskerbrakkene som lå på tomta hvor Obs! ligger i dag.

42 år gammel ble Karl Ditlef enkemann og alene med omsorgen for barna. Da han var i midten av 50-årene giftet han seg på nytt med Margit Larsen, også hun fra Eidskog.

Karl Ditlef døde hjemme i St. Sunnivas gate 16 i september 1977