Hvilke planer har styret for andre halvår 2019?

Publisert av Anne Clark den 16.06.19. Oppdatert 17.06.19.

Hvilke planer har styret for andre halvår 2019?

I styret ser vi fram til en aktiv høst. Mange av gjøremålene kan planlegges allerede nå. I tillegg viser erfaringen at det vil dukke opp nye oppgaver som ikke kan forutses eller planlegges. 

Denne høsten blir det fire medlemsmøter:

17. september - Strømmen Trævarefabrik - Ferdighusfabrikk med verdensry v/Steinar Bunæs
15. oktober - Om Sagelvas Venner- Grunnlag, hva er gjort og planer fremover v/ Svein O. Arnesen
12. november - Om Fagerborg Hotell v/Børre Tosterud
10. desember - Tradisjonelt julemøte

Historielaget vil for første gang har egen stand på Torvet på Frivillighetsdagen 13. september.

Tømmerruta er et reiselivsprosjekt for å gjøre Nedre Romerike mer kjent for besøkende med årlig arrangement. Vi er klare til å delta med åpent Lurkahus og dampmaskinhus.

Det samme gjelder hvis fjorårets Lysvandring igjen blir aktuelt.

Lurkahuset driftes nå i ordnede former.  

Historielaget har et stort bildearkiv som vi vil jobbe med å overføre til mer brukervennlig og digitalt format. Vi har også mange innrammede fotografier som vi vil tilby institusjoner på utlån.

Vi vil fortsette arbeidet med å forbedre vår hjemmeside www.lillestrømhistorielag.no og øke bruken av facebook.

Lokalhistoriewiki.no er et nettsted hvor også Lillestrøms historie omtales. Vi vil søke et nærmere samarbeid for å gi våre bidrag til at stedets historie blir beskrevet der.

Fortsatt vil vi samarbeide med andre lag og foreninger og den kommunale kultursektoren, både om prosjekter og ad hoc-arrangementer.

Veien videre
Som vi har orientert om på medlemsmøter og årsmøtet, er det behov for endringer i måten laget drives på. Det er – som nevnt også i årsberetningen – nødvendig å gå nye veier for at laget skal leve videre. Vi må bli mer synlige i nærmiljøet og by på aktiviteter/arrangementer som fenger flere for å nå fram til nye krefter. Det er vi avhengig av for å revitalisere laget. Styret har derfor nedsatt et utvalg, som består av 5-6 nye medlemmer. Utvalget skal komme med forslag til tiltak før jul.

Historiens hus
er et samarbeidsprosjekt der historielaget sammen med Foreningen Gamle Lillestrøm og andre lag og foreninger er invitert til en felles satsing, Muséene i Akershus (MiA) vil også delta. Målsettingen er å formidle gammel og ny historie på en ny digital måte, når lokalene i Storgata 4 (den gamle politistasjonen) blir ledige om et par år.