Hva har styret gjort i første halvår 2019?

Publisert av Anne Clark den 16.06.19. Oppdatert 17.06.19.

Hva har styret gjort i første halvår 2019?

Styret i historielaget har hatt et travelt halvår. En stor del av arbeidet vårt er ikke så synlig utad. Vi vil derfor gi dere et innblikk på denne måten.

I løpet av dette halvåret har vi hatt 15 styremøter. Det har vært nødvendig å møtes ofte for å forberede og gjennomføre dette:

- 19. februar medlemsmøte: Foredrag av Anne Kristine Røine Jahr om den nye boka om mennesker og natur i Nordre Øyeren.

- 23. februar: Avduking av minneplakett over Ruth Maier.  Forberedt og gjennomført i samarbeid med Lillestrøm Kunstsenter. Bred omtale i Romerikes Blad. Ruth Maier vil nå få en gate i Lillestrøm oppkalt etter seg. Vi skriver også en artikkel om henne i Skytilen.

- 26. mars: Årsmøte – der årsberetningen beskrev aktivitetene i 2018 over fem sider, med blant annet oppsummering av medlemsundersøkelsen. Forslag om nedsettelse av to utvalg. Vedtektsendringer som gjorde det mulig å fortsette lagets arbeid med bare tre styremedlemmer.

- 1. mai: På anmodning fra kommunen var dampmaskinhuset og Lurkahuset åpent i forbindelse med åpning av den nye skateparken.

- 4.-5. mai: Ditlef-dager i samarbeid med Skedsmo Kunstforening, med foredrag, utstilling av malerier og fotografier, foredrag, servering. Åpning av varaordfører B. Bjerkholt. Fyldig dekning i Romerikes Blad. Mer enn 500 besøkende!

- 3.-10. mai: Den kulturelle skolesekken gjennomført, i år som tidligere. Vel 600 elever på 8. klassetrinn fikk orientering og omvisning i dampmaskinhuset og Lurkahuset.

- 21. mai: ca 240 elever fra Vigernes barneskole var på besøk i Lurkahuset

- 2. juni: Sommersesongen startet med søndagsåpent på Lurkahuset

- 2. juli: Medlemstreff på Lurkahuset

- 3. juli. Parkinsonforeningen har sitt årlige møte på Lurkahuset.

Lurkahuset og uthuset er utstyrt med ny plakat der historien fortelles. Det er satt opp brannvarslere. De siste utemøblene er levert og tatt i bruk. Stort kjøleskap anskaffes for å kunne selge kald brus. Åpningstider annonseres hele tiden i Romerikes Blad og på Facebook.

Dampmaskinen er også utstyrt med ny informasjonsplakat. Vi har fått to nye medlemmer som skal sette seg inn i driften av maskinen. Bluesartisten Stein Stokke & the Engine vil benytte dampmaskinhuset til fotosesjon for å ta bilder til CD-cover.

Nye rutiner ved innmelding av nye medlemmer er utformet.
Ny hjemmeside er tatt i bruk og fylles gradvis med stoff.

Vi har inngått avtale med ARK om salg av våre bøker med Lillestrøm-historie

Vi har gitt innspill til Kulturminnevernplan etter å ha foretatt befaring og kartlegging av bygg i vernekategorier i Lillestrøm.

Styremedlemmer har deltatt på årsmøtet i Romerike Historielag, på Trevar’n-dagene og på kommunens dialogmøte om samspill mellom kommunene og frivillig sektor.

Det har vært avholdt diverse møter med Kultursektoren i kommunen.
I prosessen med nytt kommunevåpen for storkommunen Lillestrøm har styremedlemmer deltatt i utallige møter og mailutvekslinger.