Høstens møteprogram i Lillestrøm Historielag

Publisert av Anne Clark den 16.06.19. Oppdatert 30.09.19.
Høstens program for medlemsmøtene i Lillestrøm Historielag:

17. september - Strømmen Trævarefabrik - Ferdighusfabrikk med verdensry v/Steinar Bunæs
15. oktober - Sagelva - industrihistorie langs elva og Sagelvas Venner v/ Svein O. Arnesen
12. november - Om Fagerborg Hotell v/Børre Tosterud
10. desember - Julemøte