Fredningssaken for Kjeller flyplass

Fredningssaken for Kjeller flyplass

Publisert av Anne Clark den 25.01.20.

Riksantikvarens melding av 05.12.2019 om justert omfang i fredningssaken for Kjeller flyplass

Merknader fra Lillestrøm Historielag

 

Lillestrøm Historielag er svært opptatt av at flyhistorien til Kjeller flyplass ivaretas. Kjeller flyplass har til alle tider hatt stor betydning for tettstedet (og seinere byen) Lillestrøms utvikling og historie. Som en kuriositet kan nevnes at den først fikk navnet Lillestrømmen Flyveplads, der betydelige deler av arealet lå innenfor daværende Lillestrøms kommunegrenser. Den har i stor grad satt sitt preg på livet her, både i fredstid og under krigen. Utallige lillestrømlinger har hatt sin arbeidsplass der. Å «jobbe på Kjeller» var (og er) en vanlig yrkesidentitet for mange, enten det var på verkstedet, flyfabrikken, i tårnet eller som funksjonær. Nærheten til flyplassen har også satt sine fysiske spor på omgivelsene, så vel på land som i lufta.

Den delen av vår historie som Kjeller representerer må vernes om. Historie generelt skaper som kjent identitet og tilhørighet til stedet. Dette har spesiell betydning i en tid når vårt distrikt preges av sterk befolkningsvekst med økt tilflytting og endringer i de fysiske omgivelsene som følge av utbyggingen.

Lillestrøm Historielag vil fremme et sterkt ønske om og behov for å ta vare på denne flyhistorien som er viktig både for nærområdet og landet forøvrig. For oss er det historiske perspektivet avgjørende. Vi støtter således Stiftelsen Kjeller Flyhistoriske kulturpark innsats med målet om «å bevare og holde historiske fly i operativ drift og levendegjøre norsk flykultur- og luftfartshistorie for fremtidige generasjoner.»

Jørn Sindre Amundsen
Leder
Lillestrøm Historielag