Bevar Kjeller flyplass

Bevar Kjeller flyplass

Publisert av Anne Clark den 26.08.19. Oppdatert 29.08.19.

 

Kjeller flyplass – og betydningen for Lillestrøms historie

Historielaget har sendt dette innspillet til RB og Teknisk sektor i kommunen.

Lillestrømmen Flyveplads

Lillestrøm Historielag er svært opptatt av at flyhistorien til Kjeller flyplass ivaretas. Den generelle, nasjonale flyhistorien om flyplassen er grundig kartlagt. Det er vel kjent at den var landets første, etablert i 1912, og at den er en av verdens eldste i kontinuerlig drift. Likedan er historien om flypionerene, om flyveropplæringen, om etablering av flyfabrikken, tyskernes overtakelse og bombingen under siste krig, mmm kjent. Dette er selvfølgelig det viktigste grunnlaget for bevaring.

Samtidig ønsker vi her å synliggjøre og vektlegge betydningen som Kjeller flyplass til alle tider har hatt for Lillestrøms utvikling og historie - og peke på enkelte forhold som har gjort Kjeller flyplass spesiell for lillestrømlingene:

-Den fikk først navnet Lillestrømmen Flyveplads, anlagt rett nord for og i gangavstand fra tettstedet Lillestrøm.

-De største arealene som dannet områdets ytre flyplass, lå innenfor daværende Lillestrøms kommunegrenser.

-Lillestrøm hadde all leveranse av vann og elektrisitet til flyplassen.

-Store byggearbeider skaffet byggmestre og håndverkere fra stedet oppdrag. På flyfabrikken og flyplassen var størsteparten av de ansatte arbeiderne og funksjonærene bosatt i Lillestrøm og nærmeste omegn. Å «jobbe på Kjeller» var -og er - vanlig yrkesidentitet for mange lillestrømlinger.

-Fra høsten 1912 vennet lillestrømlingene seg til at en «stor gul fugl, …larmende og brummende seilte majestetisk over hustakene» - og det lever vi fortsatt med.

-Flyplassen førte også til at det tok til å kjøre biler i Lillestrøms gater, første gang våren 1913.

I et leserinnlegg fra 1921 henstilles til «bileierne, specielt flyvevesenets biler, at kjøre med langsom fart gjennom Lillestrøms gater nu i vaarbløten».

-Funksjonærene i Lufthansa, med fortsatt tilhold på Kjeller - mens annen sivil lufttrafikk var flyttet til Fornebu - bodde på Fagerborg Hotell i Lillestrøm. 9. april 1940 opptrådte de i uniformer med offisersgrader i Luftwaffe.

-Samme dag nådde ekstratoget med kongefamilien, Storting og regjering Lillestrøm samtidig med de tyske bombeflyene; toget måtte stoppe og alle passasjerene søke tilflukt i tunnelen under jernbanesporene.

-Hverdagen for Lillestrøms befolkning ble sterkt preget av krigen og plasseringen nær Kjeller. Spesielt hardt rammet bombeangrepet i april 1944, da tolv sivile ble drept.

Lillestrøm Historielag vil fremme et sterkt ønske om og behov for å ta vare på denne svært viktige kulturhistorien. For oss er det det flyhistoriske perspektivet som er avgjørende. Vi støtter således bevaring av de historiske bygningene, den delen av flystripa som er nødvendig for å kunne holde veteranflyene operative, samt planene om et flyhistorisk museum.

Jørn Sindre Amundsen                                                           Vigdis Solheim

Leder Lillestrøm Historielag                                Sekretær Lillestrøm Historielag