JORDMOR PÅ ROMERIKE

Helga Sund skrev i 2013 en interessant artikkel om noen av jordmødrene som hadde sitt virke på Romerike.
Jordmoryrket er verdens eldste kvinneyrke, og i artikkelen forteller hun om jordmødrenes arbeidsforhold, og hvordan yrket har utviklet seg fra 1700-tallet og framover.