Viktig brikke på plass i Kjellerhistorien

Viktig brikke på plass i Kjellerhistorien

Viktig brikke på plass i Kjellerhistorien. Takket være Steinar Bunæs fra Kjellergruppa har vi mottatt denne interessante artikkelen om bombingen av Kjeller i november 1943. Kjellergruppa er et samarbeidsprosjekt mellom Romerike historielag, Skedsmo historielag og Lillestrøm historielag.

Les mer
Kjellers bombekratre i kulturminneplanen

Kjellers bombekratre i kulturminneplanen

Kjellers bombekratre i kulturminneplanen , Vi meldte nylig at det er håp om å få inn noen av de aller siste bombekratrene ved den kommende rulleringen av Kulturminneplanen - i samsvar med Riksantikvarens generelle retningslinjer. Kulturavdelingen mener bombekratrene etter all sannsynlighet vil bli tatt inn i planen, og at de bør bevares.

Les mer
Historien om Fagerborg Hotel

Historien om Fagerborg Hotel

Ærverdige Fagerborg Hotel ble i mars i år jevnet med jorden. Hotellet var i nesten hundre år en institusjon i Lillestrøm, og de aller fleste lillestrømlinger hadde et forhold til hotellet. Dette ble tydelig da Lillestrøm Historielag høsten 2019 inviterte Børre Tosterud til å fortelle om hotellets historie i tre generasjoner – og 83 lillestrømlinger møtte fram.

Les mer
Akvarell i gave

Akvarell i gave

Historielaget sier tusen takk til Kari Henriksen som har gitt oss en akvarell i gave! Motivet er det gamle Bakkerhuset i Sørumsgata i 1940, slik det så ut før det ble bombet under krigen. Det vil bli hengt opp i Lurkahuset slik at det blir tilgjengelig for alle som er innom.

Les mer
Lillestrøm stasjon 9. april 1940

Lillestrøm stasjon 9. april 1940

Hoffsekretær Hege Hognestad har sendt e-post til historielaget: «Hans Majestet Kongen har bedt meg takke for e-post med beskrivelse av de dramatiske hendelsene 9. april 1940 ved Lillestrøm stasjon, og for informasjon om den planlagte minneplaketten som historielaget vil henge opp.»

Les mer

Vi vil gjerne ha flere medlemmer.

Medlemskontigenten er kr 300,- pr år

Meld deg inn her.